Expanzné zbrane

Akusticko - expanzná zbraň, ktorú si plánujete zakúpiť, alebo ste zakúpili, bola v duchu platných noriem a predpisov SR zhotovená z palnej zbrane kategórie A, resp. B alebo C. To znamená, že zo zbrane podliehajúcej evidencii a ktorú môžu vlastniť iba majitelia zbrojného preukazu. Za presne stanovených podmienok sa po uskutočnení predpísaných technických zásahov do jej konštrukcie stala zbraň kategórie D, ktorá je voľne predajná osobám starším 18 rokov. Upozorňujeme, že každý, to znamená aj neúspešný pokus zmeniť charakter zbrane, naplňuje skutkovú podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojovania.

Akustické zbrane predávané našou firmou sú upravené podľa zákonov Slovenskej Republiky. Všetky sú dodávané s protokolmi o novom kusovom overení zbraní potvrdzujúcom zmenu druhu zbrane z jej originálnej verzie na akustickú zbraň.

Na kúpu je potrebné mať 18 rokov a potvrdiť to  dokladom  totožnosti.  Je nevyhnutné, aby sa zákazník uistil, že tento druh zbraní je legálny v jeho krajine. Ak je potrebné registrovať túto zbraň, odporúča sa to dodržať a riadiť sa podľa zákonov príslušnej krajiny.

UPOZORNENIE !!!

od 1.7.2015 platí novelizácia zákona 190/2003 Z. z  ohľadne expanzných zbraní ( kategória D).


Expanznú zbraň zakúpenú po tomto dátume treba do 7 dni po kúpe prihlásiť na príslušnom ORPZ. Expanzné zbrane nemožno posielať poštou , alebo iným spôsobom fyzickým osobám-len osobný odber na predajni, alebo možné poslať najbližšiemu oprávnenému obchodníkovi vo Vašom okoli.

Na kúpu expanznej zbrane stačí naďalej len OP a vek 18 rokov!!

Zákaz predaja expanzných zbraní na diaľku - teda cez internet, aj na vybrané zbrane kategórie D, vrátane expanzných zbraní - len osobný odber.

 

Pokyny na používanie a údržbu expanzných zbraní na cvičné strelivo:

 

UPOZORNENIE!

Expanzná zbraň nie je strelnou zbraňou, ale pri výstrele expanzného náboja (cvičná nábojka) sa uvoľní také množstvo energie, ktoré môže pri nesprávnom narábaní s ňou spôsobiť vážne poranenie, či dokonca smrť majiteľa, prípadne niekoho iného. Preto skôr než z nej začnete strieľať, venujte prosím pozornosť bezpečnostným pokynom, ktoré uvádzame nižšie.

Bezpečnostné pokyny:

Pred každou manipuláciou so zbraňou sa vždy presvedčte, že zbraň nie je nabitá. To znamená, že sa presvedčíte, či náboj nie je zasunutý v nábojovej komore.

Po zasunutí náboja do nábojovej komory nikdy nemierte proti ľudom ani zvieratám, nachádzajúcim sa tesne pred ústim zbrane.

Pred nabitím zbrane sa vždy presvedčte, či je hlaveň priechodná. Vyvarujte sa pokusom o "vyčistenie" zapchatej hlavne výstrelom.

Streľbu s expanzným strelivom vykonávajte vždy iba na takých miestach, kde je to povolené v zmysle zákona 190/2003 Zb. Zákona o zbraniach a strelive a v takej vzdialenosti od ľudí a zvierat, ktorá je bezpečná. Odporúčame ukončiť streľbu vždy, keď sa vzdialenosť medzi ústim hlavne strieľajúcej zbrane a ľuďmi skráti pod 15m.

Nestrieľajte v malých uzatvorených priestoroch za prítomnosti iných ľudí, ktorí nie sú na vašu streľbu pripravení a nemajú chránený sluch.

Nestrieľajte na krátku vzdialenosť "pod 1m" proti pevným predmetom (skalám, stenám, štrku, ľadu atd.). Výstrelom odlomený či odrazený úlomok môže poraniť vás osobne alebo niekoho vo vašej blízkosti.

K streľbe používajte iba továrensky vyrobenú muníciu v správnom kalibri, ktorý je vyznačený na zbrani. Dbajte na to, aby munícia bola suchá, nezakorodovaná a nepoškodená.

Keď po stlačení spúšte nenastane výstrel, počkajte 10 sekúnd - zbraň stále smerujte bezpečným smerom - a až potom, po opakovanom natiahnutí bicieho ústrojenstva, sa pokúste zlyhaný náboj znova odpáliť.

Pokiaľ je možné, používajte aj pri streľbe cvičným strelivom ochranné okuliare a chrániče sluchu.

Po ukončení streľby vyberte náboj z nábojovej komory a nevystrieľané náboje zo zásobníka.

Pri preprave nenabitej expanznej zbrane vo verejných dopravných prostriedkoch vždy používajte prepravné puzdra alebo iné vhodné prepravné obaly.

Nikdy neupravujte súčiastky zbrane. Mohli by ste závažným spôsobom narušiť jej funkciu a bezpečnosť streľby z nej.

Po každej streľbe zbraň dôkladne vyčistite a nakonzervujte vhodným olejom (nie vazelínou).

Nikdy neporušujte zásady bezpečného uloženia zbrane. Dbajte najmä na to, aby sa k nej nemohli dostať deti a mladiství.

Pred streľbou s cvičným strelivom a ani počas streľby neužívajte alkoholické nápoje, drogy a omamné látky.

Ku každej zbrani je priložený protokol o tlakovom preverení expanznej zbrane. Toto potvrdenie treba mať vždy pri sebe a na požiadanie ho ukázať príslušníkom PZ SR.

Je zakázané vložiť do ústia hlavne cudzí predmet alebo pritlačiť ústie k akémukoľvek predmetu, čím by sa zabránilo voľnému úniku plynov. Môže dôjsť k vážnym poraneniam alebo deštrukcii zbrane.

Top

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať v Utorok až Piatok od 9.00 - 12.00 h a od 13.00 - 17.30 h, v Sobotu od 9.00 - 12.00 h. 

Tel: +421 903 202 103
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

Nákup na splátky

U nás môžete využiť nákup na splátky cez spoločnosť Quatro.

Quatro - nákup na splátky